Δημοτικό Σχολείο Χανιώτης

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
Έτος Εγγραφής: 
2011
Θέματα: 
2011-2012
Σχολική Αυλή

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Χανιώτης
630 85 Χαλκιδική