Δημοτικό Σχολείο Καλλιράχης

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2000
Έτος Εγγραφής: 

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Καλλιράχη
640 10 Καλλιράχη Θάσου