Δημοτικό Σχολείο Κορυφής Ημαθίας

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
Έτος Εγγραφής: 
2015
Θέματα: 
2015-2016
Σχολική Αυλή
2016-2017
Νερό

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Κορυφή
59300 Ημαθία