Δημοτικό Σχολείο Μακρυκάπας

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2016
Έτος Εγγραφής: 
2013
Θέματα: 
2013-2014
Ενέργεια
2014-2015
Απορρίμματα
Litter Less

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Μακρυκάπα
34400 Εύβοια