Δημοτικό Σχολείο Μικρόβρυσης

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
1997
2002

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
610 03 Κιλκίς