Δημοτικό Σχολείο Μήθυμνας

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2011
2014
2016
Έτος Εγγραφής: 
2008
Θέματα: 
2008-2009
Απορρίμματα
2009-2010
Νερό
2011-2012
Σχολική Αυλή
2012-2013
Litter Less
2013-2014
Σχολική Αυλή
Litter Less
2014-2015
Litter Less

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Μήθυμνα
811 08 Μήθυμνα