Δημοτικό Σχολείο Νέας Σάντας

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2003
Έτος Εγγραφής: 

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Νέα Σάντα
611 00 Κιλκίς