Δημοτικό Σχολείο Νέου Μοναστηρίου Φθιώτιδας

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2022
Έτος Εγγραφής: 
2017
Θέματα: 
2017-2018
Φύση και βιοποικιλότητα
2018-2019
Διατροφή
2020-2021
Νερό
Ενέργεια
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
Φύση και βιοποικιλότητα
Ποιότητα ζωής (υγιεινή - διατροφή)

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Ένα μικρό σχολείο που θέτει υψηλούς στόχους όσον αφορά το ενδιαφέρον για το συνάνθρωπο και το περιβάλλον!

Διεύθυνση: 
Νέο Μοναστήρι
35010 Δομοκός