Δημοτικό Σχολείο Όρμου Κορθίου

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2000
2006

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Κόρθι
845 02 Άνδρος