Δημοτικό Σχολείο Πολυδενδρίου

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Έτος Εγγραφής: 
2007
Θέματα: 
2007-2008
Σχολική Αυλή
2013-2014
Απορρίμματα

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Ειρήνης 10
19014 Πολυδένδρι