Δημοτικό Σχολείο Ρουσσοσπιτίου Ρεθύμνου

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2014
2016
2019
Έτος Εγγραφής: 
2011
Θέματα: 
2011-2012
Σχολική Αυλή
2012-2013
Νερό
Απορρίμματα
Φύση και βιοποικιλότητα
Litter Less
2013-2014
Σχολική Αυλή
Litter Less
2014-2015
Σχολική Αυλή
Litter Less
2015-2016
Νερό
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
Ποιότητα ζωής (υγιεινή - διατροφή)
Litter Less
2016-2017
Νερό
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
Ποιότητα ζωής (υγιεινή - διατροφή)
2017-2018
Σχολική Αυλή
Αειφόρο Σχολείο
Ποιότητα ζωής (υγιεινή - διατροφή)
2018-2019
Σχολική Αυλή
Αειφόρο Σχολείο
Ποιότητα ζωής (υγιεινή - διατροφή)

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Ρουσσοσπίτι
74100 Ρέθυμνο