Δημοτικό Σχολείο Βραχναίικων

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2004
2006

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Αλ. Δεσποτόπουλου 48
250 02 Βραχναίικα Πάτρα