Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη-Νηπιαγωγείο

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Έτος Εγγραφής: 
2017
Θέματα: 
2017-2018
Απορρίμματα
2018-2019
Νερό
2019-2020
Ενέργεια
Κλιματική Αλλαγή

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Κ.Ανδρεάδη
Ωραιόκαστρο
57013 Θεσσαλονίκη