Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη-Λύκειο

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2016
2019
Έτος Εγγραφής: 
2012
Θέματα: 
2012-2013
Απορρίμματα
2013-2014
Νερό
2014-2015
Νερό
Ενέργεια
Απορρίμματα
Αειφόρο Σχολείο
2015-2016
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
Αειφόρο Σχολείο
2016-2017
Απορρίμματα
Αειφόρο Σχολείο
2017-2018
Νερό

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Περιοχή Παπαγεωργίου
570 10 Θεσσαλονίκη