Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη-Δημοτικό

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2022
Έτος Εγγραφής: 
2017
Θέματα: 
2017-2018
Απορρίμματα
2018-2019
Νερό
2019-2020
Κλιματική Αλλαγή
2021-2022
Φύση και βιοποικιλότητα

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Περιοχή Παναθήναια
Ωραιόκαστρο
57013 Θεσσαλονίκη