Δημοτικό Σχολείο Εκπαιδευτήρια Κ. Ανδρεάδη

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
Έτος Εγγραφής: 
2017
Θέματα: 
2017-2018
Απορρίμματα
2018-2019
Νερό

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Περιοχή Παναθήναια
Ωραιόκαστρο
57013 Θεσσαλονίκη