ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΟΤΡΩΝΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (πρώην Εκπ.Πάνου)

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2019
2022
Θέματα: 
2019-2020
Αειφόρο Σχολείο
2020-2021
Νερό
2021-2022
Σχολική Αυλή

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
ΠΑΛΙΟΠΑΝΑΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
30300 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ