Εκπαιδευτήρια Θεοδωροπούλου-Δημοτικό

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Έτος Εγγραφής: 
2011
Θέματα: 
2011-2012
Ενέργεια
2012-2013
Litter Less
2019-2020
Ποιότητα ζωής (υγιεινή - διατροφή)

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Τα Εκπαιδευτήριά μας έχουν μακρά διαδρομή και παράδοση στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι της Κρήτης. Ξεκινούν το 1965 την προσπάθειά τους περνώντας μέσα από διαδοχικά στάδια ανάπτυξης μέχρι σήμερα.

Το 1965 ιδρύεται και λειτουργεί στα Χανιά, από την Καλλιόπη Θεοδωροπούλου, Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών.

Το 1974 ιδρύονται αρχικά από τον Κων/νο Θεοδωρόπουλο Επαγγελματικές Σχολές δευτεροβάθμιου επιπέδου στην Κρήτη με την ονομασία ΖΗΤΑ, έχοντας ως στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου επαγγελματική κατάρτιση σ’ ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων. Η ανταπόκριση ήταν άμεση και ο αριθμός των μαθητών τρία χρόνια αργότερα έφτασε τους 450.

Το 1994, χρονιά που η επίσημη πολιτεία δημιουργεί μια νέα βαθμίδα εκπαίδευσης μεταδευτεροβάθμιου επιπέδου, ιδρύεται και λειτουργεί και Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), προσφέροντας εξειδικευμένη κατάρτιση σε διάφορους επαγγελματικούς τομείς, στοχεύοντας στη δημιουργία στελεχών με γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να είναι ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας. Ήδη, Σχολές και ΙΕΚ αριθμούν τους 30 συνεργάτες (εκπαιδευτικοί και διοικητικό προσωπικό) ενώ οι μαθητές προέρχονται πλέον απ’ όλη την Κρήτη.

Το 1999 ιδρύεται το Γυμνάσιο – Ενιαίο Λύκειο Θεοδωροπούλου. Στόχος η παροχή πρότυπης παιδείας στα Χανιά σε εγκαταστάσεις στο νεοκλασικό κτίριο της οδού Τζανακάκη, όπου έχουν σταδιακά γίνει τροποποιήσεις με στόχο την αύξηση των χώρων και τον εκσυγχρονισμό τους.

Το 2003 δημιουργούνται τα νέα Εκπαιδευτήρια με την επωνυμία «Εκπαιδευτήρια Θεοδωροπούλου» προς τιμή των αρχικών ιδρυτών, σε καινούργιες σύγχρονες,σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά σχολικά πρότυπα εγκαταστάσεις, στις Κορακιές Ακρωτηρίου. Αρχίζει ταυτόχρονα η λειτουργία τμημάτων προσχολικής εκπαίδευσης (σύγχρονος Παιδικός Σταθμός, πρότυπο Νηπιαγωγείο) και Δημοτικό Σχολείο.

Διεύθυνση: 
Κορακιές
731 42 Χανιά