Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα- Δημοτικό Σχολείο Κολλεγίου Αθηνών

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2014
2016
2019
2022
2024
Έτος Εγγραφής: 
2009
Θέματα: 
2009-2010
Απορρίμματα
2010-2011
Ενέργεια
2011-2012
Litter Less
2012-2013
Απορρίμματα
2014-2015
Απορρίμματα
2015-2016
Απορρίμματα
2016-2017
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
Litter Less
2017-2018
Απορρίμματα
2018-2019
Ενέργεια
Απορρίμματα
2020-2021
Απορρίμματα
Φύση και βιοποικιλότητα
Κλιματική Αλλαγή
2021-2022
Ενέργεια
Φύση και βιοποικιλότητα
Κλιματική Αλλαγή
Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη
2022-2023
Νερό
Ενέργεια
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
Ποιότητα ζωής (υγιεινή - διατροφή)
Μετακινήσεις - μεταφορές
Κλιματική Αλλαγή
2023-2024
Νερό
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
Κλιματική Αλλαγή
Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Το Κολλέγιο Αθηνών ιδρύθηκε το 1925 από μια ομάδα φωτισμένων Ελλήνων (με πρωτεργάτες τον Εμμανουήλ Μπενάκη και τον Στέφανο Δέλτα) και με την υποστήριξη Αμερικανών φιλελλήνων, όπως ο Bert Hodge, Διευθυντής της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών.

Διεύθυνση: 
Κάντζα Αττικής
15351 Αθήνα