Γυμνάσιο Αγιάς Λάρισας

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
1999
2002
Έτος Εγγραφής: 

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Αγιά
400 03 Αγιά Λάρισας