Γυμνάσιο Πλυκάρπου

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2011
Έτος Εγγραφής: 
2008
Θέματα: 
2008-2009
Απορρίμματα

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Μεγάλου Αλεξάνδρου 75
612 00 Κιλκίς