Γυμνάσιο Θρακομακεδόνων

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2002
2007
Έτος Εγγραφής: 

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Παππά Εμμανουήλ, Πλατεία Αριστοτέλους
136 76 Θρακομακεδόνες