Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Πόλκα - Φροέλεν

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2011
2014
Έτος Εγγραφής: 
2007
Θέματα: 
2007-2008
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
2008-2009
Απορρίμματα
2011-2012
Απορρίμματα
Litter Less

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Τατοΐου 101 & Ελπίδος 4
145 64 Αθήνα