Ημερήσιο Γυμνάσιο Λεχαινών

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Έτος Εγγραφής: 
2021
Θέματα: 
2021-2022
Απορρίμματα
Αειφόρο Σχολείο

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Το Γυμνάσιο Λεχαινών βρίσκεται σε ημιαστική περιοχή. και έχει μακρόχρονη εμπειρία στην υλοποίηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων.

Διεύθυνση: 
Λαμπίκη 8
27053 Λεχαινά