Νέα Γενιά Ζηρίδη - Γυμνάσιο Λύκειο

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2002
2006
Έτος Εγγραφής: 
1999
Θέματα: 
1999-2000
Ενέργεια
2000-2001
Απορρίμματα
2001-2002
Νερό
2005-2006
Σχολική Αυλή
2011-2012
Απορρίμματα
Litter Less
2013-2014
Απορρίμματα
Litter Less
2019-2020
Ενέργεια
Απορρίμματα
Αειφόρο Σχολείο

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Χριστούπολη
190 04 Σπάτα