Νηπιαγωγείο Κληματιάς

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2016
2019
2022
Έτος Εγγραφής: 
2012
Θέματα: 
2012-2013
Νερό
Ενέργεια
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
2013-2014
Απορρίμματα
2014-2015
Νερό
Ενέργεια
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
2015-2016
Νερό
Ενέργεια
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
2016-2017
Νερό
Ενέργεια
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
Αειφόρο Σχολείο
2017-2018
Νερό
Ενέργεια
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
Αειφόρο Σχολείο
2018-2019
Αειφόρο Σχολείο
Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη
2019-2020
Ενέργεια
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
Αειφόρο Σχολείο
Φύση και βιοποικιλότητα
Θάλασσες και Ακτές
Ποιότητα ζωής (υγιεινή - διατροφή)
Κλιματική Αλλαγή
Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη
2020-2021
Αειφόρο Σχολείο
Ποιότητα ζωής (υγιεινή - διατροφή)
Κλιματική Αλλαγή
2021-2022
Νερό
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
Αειφόρο Σχολείο
Φύση και βιοποικιλότητα
Θάλασσες και Ακτές
Ποιότητα ζωής (υγιεινή - διατροφή)
Μετακινήσεις - μεταφορές
Κλιματική Αλλαγή

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Κληματιά
440 03 Ιωάννινα