Νηπιαγωγείο Κληματιάς

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2016
2019
Έτος Εγγραφής: 
2012
Θέματα: 
2012-2013
Νερό
Ενέργεια
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
2013-2014
Απορρίμματα
2014-2015
Νερό
Ενέργεια
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
2015-2016
Νερό
Ενέργεια
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
2016-2017
Νερό
Ενέργεια
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
Αειφόρο Σχολείο
2017-2018
Νερό
Ενέργεια
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
Αειφόρο Σχολείο
2018-2019
Αειφόρο Σχολείο
Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Κληματιά
440 03 Ιωάννινα