Νηπιαγωγείο Παιδικού Κέντρου Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Έτος Εγγραφής: 
2013
Θέματα: 
2013-2014
Σχολική Αυλή

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
ΤΘ 542, Κτήριο Διοίκησης ΑΠΘ "Κ.Καραθεοδωρή"
541 24 Θεσσαλονίκη