ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΑ

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Έτος Εγγραφής: 
2022
Θέματα: 
2022-2023
Απορρίμματα

Τα νέα του Σχολείου μας

20.6.2023

Το Νηπιαγωγείο Πέτα συμμετέχει για πρώτη φορά στο Διεθνές Δίκτυο ΠΕ "Οικολογικά Σχολεία" το σχολικό έτος 2022-2023 με θέμα ¨ Φύλαξε το μην πετάς ,ανακύκλωσε με μας¨. Οι μαθητές μας εισήχθησαν στην έννοια της ανακύκλωσης. Σκοπός του προγράμματος είναι η διαμόρφωση κατάλληλων στάσεων και δεξιοτήτων στα παιδιά προσχολικής ηλικίας, σχετικά με σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα όπως είναι η διαχείριση των σκουπιδιών και η προστασία του περιβάλλοντος.

Διεύθυνση: 
ΠΕΤΑ
47200 ΠΕΤΑ ΑΡΤΑ