Νηπιαγωγείο Ράχης Άρτας

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Έτος Εγγραφής: 
2022
Θέματα: 
2022-2023
Νερό
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
Αειφόρο Σχολείο
Μετακινήσεις - μεταφορές

Τα νέα του Σχολείου μας

26.9.2022

Σκοπός μας να υιοθετήσουν τα παιδιά υπεύθυνη στάση στη διαχείριση των απορριμμάτων από μικρή ηλικία:

♦ γνωρίζοντας τους τρόπους και τα είδη συσκευασίας των προϊόντων, τους φυσικούς πόρους
που απαιτούνται αλλά και τους οικολογικούς τρόπους συσκευασίας τους,

♦ διαχωρίζοντας τα είδη απορριμμάτων και ποια από αυτά μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν,

♦ κατανοώντας τη χρησιμότητα της ανακύκλωσης για τη μείωσή των σκουπιδιών και την αναγκαιότητα
συμμετοχής όλων των πολιτών στην προσπάθεια διατήρησης και προστασίας του περιβάλλοντος.

 

Διεύθυνση: 
Ράχη
47100 Άρτα