ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Έτος Εγγραφής: 
2022
Θέματα: 
2022-2023
Φύση και βιοποικιλότητα

Τα νέα του Σχολείου μας

31.1.2023

Πρόκειται για την αναζήτηση από τα παιδιά με τη βοήθεια των γονέων τους δειγμάτων χαρακτηριστικών της χλωρίδας της Στιμάγκας Κορινθίας και δημιουργία φυτολογίων όπου θα σημειώνουν τα ίδια βασικές πληροφορίες για το κάθε είδος φυτού μετά από ταυτόχρονη αναζήτηση και στο διαδίκτυο. Επίσης, στο διαδίκτυο τα παιδιά αναζητούν πληροφορίες για την πανίδα της περιοχής τις οποίες σημειώνουν αφού ζωγραφίσουν σε μπλοκ το κάθε ζώο. 

Διεύθυνση: 
20002