Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ανατολής

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Έτος Εγγραφής: 
2015
Θέματα: 
2015-2016
Απορρίμματα
Litter Less

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Λεωφόρος Διονύσου
19005 Νέα Μάκρη