ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΧΩΡΙΟΥ

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2019
2022
Έτος Εγγραφής: 
2016
Θέματα: 
2016-2017
Νερό
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
2017-2018
Ποιότητα ζωής (υγιεινή - διατροφή)
2018-2019
Αειφόρο Σχολείο
2019-2020
Αειφόρο Σχολείο

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Γιαννιτσοχώρι
270 54 Ηλεία