Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Καλοχωρίου- Παντειχίου Ευβοίας

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Έτος Εγγραφής: 
2015
Θέματα: 
2015-2016
Σχολική Αυλή
Litter Less
2016-2017
Ενέργεια
Litter Less

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Καλοχώρι- Παντείχι
34100 Εύβοια