Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Καλάθου

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Έτος Εγγραφής: 
2023
Θέματα: 
2023-2024
Σχολική Αυλή

Τα νέα του Σχολείου μας

9.6.2022
Δενδροφύτευση σε δασική περιοχή της Ρόδου

Στόχος του προγράμματος είναι ένας!  Οι μαθητές και οι μαθήτριες μας να αγαπήσουν τα δασικά οικοσυστήματα του τόπου τους. Μέσα από την αγάπη έρχεται και η προστασία, η αλληλεπίδραση και η κατανόηση της ζωτικής του σημασίας.

Διεύθυνση: 
Κάλαθος
85102 Ρόδος