Ουράνιο Τόξο Σύγχρονη Προσχολική Αγωγή

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Έτος Εγγραφής: 
2022
Θέματα: 
2022-2023
Σχολική Αυλή
2023-2024
Ποιότητα ζωής (υγιεινή - διατροφή)

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Ουράνιο Τόξο Σύγχρονη Προσχολική Αγωγή

Με πολύχρονη παρουσία και προσφορά στην εκπαίδευση από το 1978, αξιοποιούμε και εφαρμόζουμε την εμπειρία και την τεχνογνωσία μας για να εστιάσουμε στις ανάγκες του κάθε παιδιού και να διαμορφώσουμε ένα δημιουργικό και αποτελεσματικό σχολικό περιβάλλον.

Διεύθυνση: 
1ο χλμ Καρδίτσας Σμοκόβου
43100 Καρδίτσα