Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Έτος Εγγραφής: 
2013
Θέματα: 
2013-2014
Σχολική Αυλή

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Δελμούζου 1 & Αγίας Σοφίας 51
546 31 Θεσσαλονίκη