Σχολή Μωραΐτη - Λύκειο

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2016
2014
2019
2022
2024
Έτος Εγγραφής: 
2011
Θέματα: 
2011-2012
Μετακινήσεις - μεταφορές
2012-2013
Απορρίμματα
2013-2014
Φύση και βιοποικιλότητα
2014-2015
Φύση και βιοποικιλότητα
2015-2016
Αειφόρο Σχολείο
2016-2017
Αειφόρο Σχολείο
2017-2018
Ενέργεια
Φύση και βιοποικιλότητα
2019-2020
Ενέργεια
Αειφόρο Σχολείο
Φύση και βιοποικιλότητα
Κλιματική Αλλαγή
Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη
2021-2022
Φύση και βιοποικιλότητα
Κλιματική Αλλαγή
Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη
2022-2023
Νερό
Απορρίμματα
Φύση και βιοποικιλότητα
Θάλασσες και Ακτές
2023-2024
Νερό
Φύση και βιοποικιλότητα
Κλιματική Αλλαγή
Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη

Τα νέα του Σχολείου μας

24.2.2020

Φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές. Αίτια-επιπτώσεις-πρόληψη-αντιμετώπιση
 

Κάθε μαθητής/τρια να είναι σε θέση:

23.11.2016

Οι μαθητές/τριες θα ανιχνεύσουν, θα κατανοήσουν και θα αναδείξουν:

Πώς οι καθημερινές μας επιλογές μέσα στην πόλη επηρεάζουν το περιβάλλον μακριά από αυτή

Επίσης θα αναζητήσουν εναλλακτικές επιλογές με μικρότερο αντίκτυπο στο τρίπτυχο περιβάλλον-κοινωνία-οικονομία

Το Λύκειο της Σχολής Μωραϊτη συμμετέχει στο δίκτυο των Οικολογικών Σχολείων από το 2011 με τα εξής ετήσια προγράμματα: 

2011-2012: Βιώσιμες μετακινήσεις

2012-2013: Απορρίμματα (υπεύθυνη κατανάλωση και απορρίμματα)

2013-2014: Με τα χρώματα της Φύσης

2014-2015: Υπεύθυνη κατανάλωση και βιοποικιλότητα

2015-2016: Οικολογικό αποτύπωμα

2016-2017: Υπεύθυνη κατανάλωση-περιβάλλον (Αστικές επιλογές με εξοχικό αντίκτυπο)

2017-2018: Αειφορία και ενέργεια (Από το αειφόρο δάσος στην αειφόρο διαχείριση ενέργειας)

2018-2019: Περιβάλλον-Πολιτική Προστασία (Διαχείριση περιβάλλοντος για την προστασία του πολίτη)

2019-2020: Φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον

Διεύθυνση: 
Α.Παπαναστασίου & Αγ.Δημητρίου
15452 Ψυχικό