Βρεφονηπιακός Σταθμός "Το Χαμόγελο"

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2016
2019
Έτος Εγγραφής: 
2013
Θέματα: 
2013-2014
Νερό
2014-2015
Απορρίμματα
2015-2016
Σχολική Αυλή
2016-2017
Ενέργεια
2017-2018
Φύση και βιοποικιλότητα
2018-2019
Ποιότητα ζωής (υγιεινή - διατροφή)
2019-2020
Μετακινήσεις - μεταφορές

Τα νέα του Σχολείου μας

14.2.2018

Ανακύκλωση είναι η διάσωση ενός υλικού που, ενώ έχει χρησιμοποιηθεί και μοιάζει άχρηστο, δεν έχει χάσει την αξία του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολύ ακόμα. Έτσι, αντί να το απορρίψουμε στο περιβάλλον, το επιστρέφουμε, επιτυγχάνοντας προστασία του περιβάλλοντος.

Ανακύκλωση θα πει,,,,, ξαναζούμε από την αρχή!!!  

19.10.2017

Χαμόγελα και εκπλήξεις χάρισε σήμερα Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός « ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ» στο 4ο Εκπαιδευτικό Συμπόσιο Φυκολογίας με τίτλο «Τα φύκη στη ζωή πλανήτη Γη» υπό την Αιγίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. όπου και έλαβε το Βραβείο Καλύτερης Παρουσίασης. 
Η Επιβράβευση αυτή είναι αφιερωμένη στα νήπια του Σταθμού μας, στην παιδαγωγική ομάδα, και φυσικά στους γονείς για την εμπιστοσύνη, και την στήριξη στις συνεχές προσπάθειες που γίνονται στο Σταθμό μας .

Θερμά συγχαρητήρια στα νήπια, στους γονείς και στους συντελεστές του 4ο Εκπαιδευτικό Συμπόσιο Φυκολογίας !

Διεύθυνση: 
Θριάμβου 7
71414 Κρήτη