Διερεύνηση Σχολικής Αυλής. Δημοτικό Σχολείο Νέας Καρυάς

Μέσα από την υλοποίηση προγραμμάτων ανάδειξης και διαχείρισης της σχολικής αυλής, αποδείχθηκε ότι οι μαθητές είναι ικανοί να φέρουν μεγάλες αλλαγές στο χώρο που περνούν μεγάλο μέρος της ημέρας τους. Όλα αυτά βέβαια δεν αρκούν να μείνουν στη θεωρητική ανάλυση. Οφείλουμε όλοι μας, με την ευθύνη που αναλογεί στον καθένα να αναγνωρίσουμε αυτές τις ανάγκες και να προχωρήσουμε στην αναδιοργάνωση και τη σύγχρονη αξιοποίηση των σχολικών αυλών.

Θέλοντας να κάνουμε τους μαθητές να αγαπήσουν την σχολική αυλή τους. Τα παιδιά αποφάσισαν να γίνουν πολίτες της δράσης: ενημερώθηκαν, εντόπισαν και φωτογράφισαν τους χώρους του σχολείου που αποτελούσαν εστίες σκουπιδίων. Κατέγραψαν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του σχολείου και ανέλαβαν δράση.

  

Συγγραφέας: 
Βαΐτσα Δεληγιάννη