Αναμορφώνοντας τη σχολική μας αυλή

Παιχνίδια στην αυλή
Κατασκευή παιχνιδιού "φιδάκι" στο χώρο της αυλής
Φύτευση αρωματικών φυτών
Βρύσες σχολείου - Αναμόρφωση και κατασκευή
Βάψιμο τοίχων αυλής

Συνεχίζοντας το έργο που ξεκίνησε από το σχολικό έτος 2013-2014, στην αυλή μας έως τώρα σχεδιάστηκαν παιχνίδια στο δάπεδό της, φυτεύτηκαν αρωματικά φυτά και δέντρα για σκιά, αναμορφώθηκαν οι βρύσες του σχολείου και κατασκευάστηκαν καινούργιες, τοποθετήθηκε σύστημα αυτόματου ποτίσματος, τοποθετήθηκαν νέα κάγκελα και βάφτηκαν οι τοίχοι της αυλής. Οι αλλαγές φυσικά δεν έχουν τελειώσει, καθώς τα παιδιά συνεχίζουν να προσπαθούν έως και σήμερα για τη βελτίωσή της, με γράμματα στη δήμαρχο και σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων. 

Συγγραφέας: 
24dimk