Μετρήσεις και υπολογισμός του εμβαδού της αυλής μας

Μετρώντας τις διαστάσεις της αυλής
Μετρώντας τις διαστάσεις της αυλής
Μετρώντας τις διαστάσεις της αυλής

Οι μαθητές του Ε2 με τη βοήθεια του δασκάλου τους, Δημοσθενίδη Δημήτριου, μέτρησαν και υπολόγισαν το συνολικό εμβαδό της αυλής προκειμένου να διαπιστώσουν αν η αυλή ανταποκρίνεται στον αριθμό των μαθητών του σχολείου. Έπειτα σχεδίασαν πάνω στο τοπογραφικό σχέδιο της αυλής περαιτέρω παρεμβάσεις που θα ήθελαν να γίνουν και πιστεύουν ότι θα βοηθήσουν προς τη βελτίωσή της.

Συγγραφέας: 
24dimk