Μια καινούρια αυλή για το σχολείο μας!

Ερωτηματολόγιο γονέων
Ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικών
Ερωτηματολόγιο μαθητών
Σχέδιο αυλής με τη φαντασία των παιδιών
Σχέδιο αυλής με τη βοήθεια του ΚΠΕ Φιλίππων

Από το σχολικό έτος 2013-2014, το σχολείο μας ξεκίνησε την αναμόρφωση της σχολικής αυλής, μπαίνοντας σε πρόγραμμα, σε συνεργασία με το ΚΠΕ Φιλίππων και το Δήμο Καβάλας.

Αρχικά, μεταξύ άλλων, τα παιδιά δημιούργησαν ερωτηματολόγια, προκειμένου να ερευνήσουν τις δικές τους απόψεις, των γονέων αλλά και των εκπαιδευτικών του σχολείου, για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η αυλή και τι θέλουν να αλλάξουν σε αυτή. Αφού αποφάσισαν ότι οι αλλαγές κρίνονται αναγκαίες, προχώρησαν στη σχεδίαση –με τη φαντασία τους –των αλλαγών που θα ήθελαν να έχει η αυλή, επάνω στα τοπογραφικά σχέδια της αυλής που δόθηκαν από το Δήμο Καβάλας. Έπειτα ήρθαν σε επαφή με το ΚΠΕ Φιλίππων, όπου ειδικά καταρτισμένοι άνθρωποί του, με βάση τις επιθυμίες των παιδιών και τις ιδιαιτερότητες της αυλής, σχεδίασαν την καινούρια κάτοψη της αυλής, με την οποία έγιναν όλες οι αλλαγές στην αυλή μας, οι οποίες συνεχίζονται έως και σήμερα. 

Συγγραφέας: 
24dimk