Ανακύκλωση

Οι μαθητές της Γ1 τάξης του Α΄Τοσιτσείου  Αρσακείου Δημοτικού Σχολείου  χωρίστηκαν σε  τέσσερις ομάδες με σκοπό να εντείνουν τις δράσεις τους για την ανακύκλωση. Η πρώτη ομάδα ανέλαβε την ενημέρωση των μαθητών των τάξεων του Α΄ Τοσιτσείου για τα οφέλη της ανακύκλωσης. Η δεύτερη ομάδα ανέλαβε  την κατασκευή αφισών για την ανακύκλωση. Η τρίτη ομάδα ανέλαβε την κατασκευή παιχνιδιών με θέμα την ανακύκλωση. Τέλος η τέταρτη ομάδα ανέλαβε την δημιουργία ενημερωτικών φυλλαδίων για την ανακύκλωση.

Συγγραφέας: 
Πέγκυ Μπερερή