Δημιουργία Οικοκώδικα του Γ'2

ΟΙΚΟΚΩΔΙΚΑΣ

  • Συμμετέχουμε σε οικολογικές οργανώσεις.
  • Ανακυκλώνουμε όλα τα υλικά: χαρτί, πλαστικό, μπαταρίες.
  • Επαναχρησιμοποιούμε παλιά και άχρηστα υλικά.
  • Εξοικονομούμε, ανακυκλώνουμε, επαναχρησιμοποιούμε.
  • Κλείνουμε τα φώτα όταν δεν είμαστε μέσα στην τάξη ή το δωμάτιό μας.
  • Δεν αφήνουμε τις βρύσες ανοιχτές.
  • Προστατεύουμε τα ζώα και τα φυτά.
  • Διατηρούμε το σχολείο και την τάξη μας καθαρή.
  • Ενημερώνουμε τους γονείς μας για τα οικολογικά προβλήματα.
  • Τηρούμε τον οικολογικό κώδικα.
Συγγραφέας: 
Πέγκυ Μπερερή