Εξερευνώντας τις γιορτές για τα προϊόντα του τόπου μας

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του τμήματος Β2 με την εκπαιδευτικό Τζίκα Ελένη ανακάλυψαν και παρουσίασαν τις κυριότερες γιορτές προϊόντων που πραγματοποιούνται στο νομό, στα πλαίσια του μαθήματος της Ευέλικτης Ζώνης.

Αναλυτικότερα, οι μαθητές και οι μαθήτριες χωρίστηκαν σε ομάδες, κάθε μια από τις οποίες ασχολήθηκε με μια συγκεκριμένη γιορτή. Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά σχεδίασαν αφίσες για τη γιορτή της πατάτας που γίνεται στη Λεκάνη, τη γιορτή του Τσίπουρου στην Πέραμο, τη γιορτή του Καλαμποκιού στους Αντιφιλίππους και τη γιορτή του Κάστανου στο Παλαιοχώρι.

 Η διάρκεια της δράσης ήταν  δύο διδακτικές ώρες και ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση των εργασιών της κάθε ομάδας στο σύνολο της τάξης.     

Συγγραφέας: 
24dimk