«Όχι εγώ... Δεν είναι δικό μου...» Δ.Σ Νέας Καρυάς

Ποιός πέταξε αυτό το σκουπίδι κάτω; Ερώτηση που προβληματίζει πολλούς μαθητές και εκπαιδευτικούς καθημερινά. Οι απαντήσεις !!! «Όχι εγώ...  Δεν είναι δικό μου...» έτσι λοιπόν, εκπαιδευτικοί και μαθητές βάζουν κανόνες. Κάθε αρχή της εβδομάδας οι μεγάλες τάξεις χωρίζονται σε ομάδες, φορούν γάντια και ξεκινούν το καθαρισμό του προαύλιου χώρου. Μια υποχρέωση που έχουν όλοι οι μαθητές !!!

Δεν γίνεται, εμείς τα παιδιά να ρυπαίνουμε τον προαύλιο χώρο και να περιμένουμε από κάποιους άλλους να την καθαρίζουν. Όταν τα παιδιά μοχθούν για να έχουν καθαρή αυλή, μπορούν ευκολότερα να αξιολογούν, να εκτιμούν τους κανόνες του σχολείου και να θέλουν να συνεχίσουν να το διατηρούν καθαρό. 

Συγγραφέας: 
Βαΐτσα Δεληγιάννη