Παραλαβή «τηγανελαίων». Δ. Σ. Νέας Καρυάς

Συνεχίζοντας τη προσπάθειά μας για δεύτερη  χρονιά, η ευαισθητοποίηση από μαθητές γονείς και εκπαιδευτικούς γίνεται μεγαλύτερη για τη συγκέντρωση των οικιακών τηγανελαίων. Ο κάδος γέμισε....  έφτασε η μέρα της παραλαβής «τηγανελαίων» από εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της εταιρίας. Μικρές αλλαγές στην καθημερινότητά μας μπορεί να αποδειχτούν αποφασιστικές.Μπράβο, σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.  

Συγγραφέας: 
Βαΐτσα Δεληγιάννη