Συνέχιση έργου....

Είναι βασικό τα παιδιά και ιδιαίτερα τα νήπια να ενεργοποιηθούν συναοισθηματικά παρπυσιάζοντας ένα πρόγραμμα ως μέρος ενός μεγαλύτερου σχεδίου εργασίας που είχε ξεκινήσει από τους μεγαλύτερους φίλους τους και παρέμεινε σε αυτούς για να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί.

Τη θεματική εβδομάδα παρουσίασης του προγράμματος του προηγουμενο σχολικού έτους η καταγραφή και ο εντοπισμός των προβλημάτων ώστε να εντοπίσουν οι νέοι μαθητές τι έχει γίνει, τι πρέπει να συνεχιστεί και τι ολοκληρώθηκε. 

 

Συγγραφέας: 
nakalex