Εισήγηση του προγράμματος

6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ

Η ΑΥΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Στόχος της ένταξης του σχολείου μας στο πρόγραμμα «Οικολογικά Σχολεία» αφορά στην Περιβαλλοντική-Οικολογική συνείδηση και εκπαίδευση των μαθητών μας.

Η περιβαλλοντική παιδεία και αγωγή των νέων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη φυσική και πολιτιστική επιβίωση της ανθρωπότητας.

Στα πλαίσια της περιβαλλοντικής επιστήμης , εκπαίδευσης και αγωγής οι μαθητές οφείλουν να εξοικειώνονται  με όλο το φάσμα των οικολογικών αντιλήψεων ώστε να μπορούν και οι ίδιοι αργότερα να προτείνουν λύσεις για προβλήματα που αφορούν το περιβάλλον τους.

Για αυτούς τους λόγους στο σχολείο μας δημιουργήθηκε περιβαλλοντική επιτροπή η οποία αποτελείται από γονείς, διδακτικό προσωπικό και μαθητές. Στόχος μας είναι η όσο μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

Το πρώτο θέμα -δράση με το οποίο αποφασίσαμε (μετά από έρευνα στους μαθητές)  να ασχοληθούμε είναι:   «Η διαμόρφωση της σχολικής αυλής και του περιβάλλοντα χώρου»

Παράλληλα το σχολείο μας συνεργάστηκε με διάφορους φορείς με στόχο την οργάνωση δράσεων και δραστηριοτήτων για γονείς και παιδιά με σκοπό την δημιουργία μιας κουλτούρας οικολογικής συνείδησης.

 

 Γενικοί στόχοι Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:

Ευαισθητοποίηση προς το περιβάλλον ως σύνολο και προς τα σχετιζόμενα μ’ αυτό προβλήματα.
Γνώσεις και ποικιλία εμπειριών, ώστε να κατανοηθεί το περιβάλλον στην ολότητά του.
Στάσεις, αξίες και συναισθήματα ενδιαφέροντος προς το περιβάλλον.
Κίνητρα για ενεργό συμμετοχή στη βελτίωση και στην προστασία του περιβάλλοντος.

 

Παιδαγωγικοί στόχοι Προγράμματος είναι οι μαθητές :

Να αναπτύξουν δεξιότητες και ικανότητες σημαντικές στο να συγκεντρώνουν υλικό και πληροφορίες.( Ανάπτυξη της αυτενέργειάς τους και ανάληψη πληροφοριών)
Να παρατηρούν χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις τους

Να κρατούν σημειώσεις, να οργανώνουν, να ταξινομούν και να μελετούν καλύτερα αυτά που τους ενδιαφέρουν.( Διερευνητική- αποκαλυπτική -βιωματική μάθηση)

Να αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας. (Ομαδοσυνεργατική μέθοδος)
Να βγάζουν συμπεράσματα χρησιμοποιώντας διαφόρους μεθόδους (επαγωγική, παραγωγική) και να φτάνουν σε λύσεις.
Να προβλέπουν σταθμίζοντας τα δεδομένα και με βάση αυτά να προβλέπουν μελλοντικές καταστάσεις.
Να εμπλακούν οι μαθητές σε δημιουργικές εργασίες.

 

 

Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Ο Διευθυντής : Τριανταφύλλου  Δημοσθένης ΠΕ04

Η συντονίστρια: Τάσιου Καλλιόπη ΠΕ03

Οι Εκπαιδευτικοί: Καρέτσος Αχιλλέας ΠΕ19,  Μπόγλου Δέσποινα ΠΕ01,

Κούκιου Δήμητρα ΠΕ07, Πατσαρούχα Βασιλική ΠΕ02,

Παπαργύρη Σοφία ΠΕ04

Γονείς- Κηδεμόνες: Μπέζου Άννα,    Ρενέση  Μαριέττα

Μαθητές: συμμετέχουν περίπου 50 Μαθητές του σχολείου μας που χωρίστηκαν στις παρακάτω ομάδες:      Ομάδες ερευνητών (3), Ομάδα δημοσιογράφων,                 Ομάδα ανακύκλωσης- καθαριότητας, Ομάδα Καλλιτεχνών, Ομάδα φωτογράφων ,       Ομάδα δεντροφύτευσης.

 Φορείς: Δήμος Βόλου - Υπηρεσία  Πρασίνου

              Γεωπονική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

              ΚΠΕ Μακρυνίτσας

  

 

 

Συγγραφέας: 
tasiou kalliopi