Ένας κήπος με .... ρόδες

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων μας για το πρόγραμμα  LITTER LESS,  αλλά και την διαμόρφωση της σχολικής αυλής,  οι μαθητές της Γ΄ τάξης έφτιαξαν το σχολικό κήπο από παλιές ρόδες αυτοκινήτων.

Αφού συγκεντρώσαμε τις ρόδες, τις καθαρίσαμε, τις βάψαμε και φυσικά όλοι φέραμε το δικό μας λουλουδάκι, το οποίο φύτεψαμε με μεγάλη χαρά.

 

Συγγραφέας: 
papapol