Φωτοκύκλωση

Την Τρίτη 25 Απριλίου η Γ ΄τάξη του Α Αρσακείου Τοσιτσείου Δημοτικού σχολείου Εκάλης δέχτηκε την επίσκεψη της ομάδας ενημέρωσης της Φωτοκύκλωσης . Η Φωτοκύκλωση είναι μια επιχείρηση εναλλακτικής διαχείρησης αποβλήτων , φωτιστικών λαμπτήρων και μικροσυσκευών με σκοπό και στόχο την πραγματοποίηση των εθνικών πολιτικών που επιδιώκουν τη μεγιστοποίηση των επιπέδων ανακύκλωσης και την αποτροπή της ανεξέλεγκτης ρίψης αποβλήτων στο περιβάλλον .Μέλημα της εταιρείας είναι η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών ,χρηστών και εμπλεκομένων  στον κύκλο της ζωής των προιόντων  μέχρι να καταστούν απόβλητα και στη συνέχεια  να οδηγηθούν στην ανακύκλωση . Δεν πετάμε τίποτα , αξιοποιούμε  τα απόβλητα , προστατεύουμε το περιβάλλον  , είναι το σύνθημα της Φωτοκύκλωσης . Έτσι  λοιπόν  οι μικροί μαθητές παρακολούθησαν ένα θεατρικό δρώμενο από την θεατρική ομάδα «Εν οδώ »  το οποίο βασίζεται στο παραμύθι « Οι φύλακες της φύσης » με ήρωες τον Φώτη , την Φωτούλα  και την  ανακύκλωση . Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά μαθαίνουν από μικρή ηλικία και με άκρως διασκεδαστικό τρόπο την αξία της ανακύκλωσης , την χρησιμότητα και τη αναγκαιότητα στη σύγχρονη κοινωνία και τα πολλαπλά οφέλη προς το περιβάλλον .

Συγγραφέας: 
nikmav89